Oktata and Oktatas

I have written this post in English and translated it to Hungarian using the translation service provided by Google. Any error is inadvertent. The English text is provided below the Hungarian text.

Az oktató szó emlékezik egy kemény emberre. A feladat mestere, aki nem szúr semmi ostobaságot. Nem vicceket szórakoztatnánk. Talán egy ilyen egyén volt az inspiráció a Pink Floyd “No need no education” című dalra. Több oktatóval is kapcsolatba léptem, akik épp ellenkezőleg voltak. Arra koncentrálnak, hogy a legjobbat hozza ki egy személyből, felismerve, hogy mindenki nem válhat a legjobbak közé a társaik között. Megértik, hogy mindenki más sebességgel tanul. És azt is, hogy mindenki az oktatási cél egy adott területen más lenne. Két ember tanulhatja a zongorát nagyon különböző okokból ugyanabból a tanárból. Az egyik egy előadóművész, a másik pedig egy sikeres amatőr. Az oktató nem feltétlenül a legjobb személy a területen. A legjobb ember a helyszínen nem lehet jó. Az oktatás megszerzéséhez más készségekre van szükség, mint a tökéletesítőnek a területen. Néhány évvel ezelőtt Novak Djokovic Boris Becker volt az edzője, míg Roger Federer Stefan Edberg volt az edzője. A játék ezen szintjén kíváncsi vagyok, hogy mit mond az edző a hallgatónak. Az indiai krikett csapat tizenöt éve külföldi edzővel rendelkezett. Nemrég váltottak indiai edzőre. Azt hiszem, van egy különbség az edző és az oktató között. Végül is a játékosok sokéves edzésen, kemény munka és többszörös kiválasztási folyamatokon mennek keresztül, hogy a legmagasabb szintű sportot választják.

A Nalanda Egyetem az egyik legkorábbi egyetem a világon. Ki tanított ott? Ki tanult ott? Mi volt a pedagógia? Könnyű volt a felvétel? Hogyan viszonyulnak a mai egyetemek az ő ősi oktatási székhellyel?

—————————————————————————————————————————————————–
Instructor and Education

The word instructor brings to mind a tough individual. A task master who would brook no nonsense. No jokes would be entertained. Perhaps such an individual was the inspiration for the song ‘We don’t need no Education’ by the Pink Floyd. I have interacted with several instructors who were just the opposite. They focus on bringing the best out of a person realizing that everyone may not become the best amongst peers. They understand that everyone learns at a different speed. And also that everyone’s goal for education in a particular field would be different. Two people may learn the piano for very different reasons from the same teacher. One to be a performer, the other to be an accomplished amateur. The instructor need not be the best person in the field. The best person in the field may not be a good isntructor. To impart education a different skill set is required than to be a perfectionist in the field. Some time ago Novak Djokovic had Boris Becker as his coach while Roger Federer had Stefan Edberg as his coach. At that level of the game I wonder what the coach tells the student. The Indian cricket team had a foreign coaches for fifteen years. Recently they have switched to having an Indian coach. I guess there must be a differnce between a coach and an instructor. After all, the players go through many years of training, hard work and mulitple selection processes to make it to the top most level of the sport of their choosing.

Nalanda Univerity was one of the earliest universities int he world. Who taught there? Who studied there? What was the pedagogy followed? Were admissions tough? How do the present day universities compare with this ancient seat of education?